OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Tuto pridám niektoré užitočné príkazy

MSGBOX ukáže tabulku s textom

MSGBOX "text"

DISPXY - v ti basicu sa tento príkaz nazíva output, ale na rozdiel od dispxy nemá nastavenie velkosti písma(často sa v ti basicu použiva na vytvaranie hier),

OUTPUT (x súradnica,y súradnica,nápis ktorý bude zobrazovať) - ti basic

DISPXY x súradnica;y súradnica;velkosť písma;text ktorý bude zobrazovať - hp 39gs(hp basic)

GETKEY - tento príkaz spustí používanie klavesnice

GETKEY K

K je premenná ktorú bude používať klávesnica

použitie:

if K==105.1 then

stop:

else

run "(názov programu)":

end:

(po spustení programa musíte stlačiť enter inak sa program zopakuje)

if then else end : je funkcia - ak (podmienka (v našom prípade K==105.1 čo znamená že stlačenieenteru))

then (príkaz ktorý to má urobiť ak je podmienka splnena)

else (príkaz ktorý to má urobiť ak podmienka nebola splnena)

end (koniec reťazca)

!!za každím príkazom(nie reťazcom,tam sa dáva až za end)musí byť dvojbodka inák to ukáže chybu syntaxu

KLÁVESY:

K==105.1 - enter

K==35.1 - dole

K==25.1 - hore

K==34.1 - dolava

K==36.1 - doprava